NUUSBRIEF 2023 Q3

Voer jy uit na die Europese Unie (EU)?

Uitvoer na die Europese Unie het pas ietwat strenger geword met die vereiste vir talle groter maatskappye om die nuwe EU korporatiewe omsigtigheid vereistes na te kom. Hierdie vereistes verplig maatskappye om verslag te doen oor enige menseregte misbruike en omgewingsagteruitgang weens hul voorsieningskettingbedrywighede, sowel as dit op te los. Die nuwe konsepwet wat in Junie 2023 deur die EU aangebring is, vereis dat beide EU- en buitelandse ondernemings wat besigheid doen met EU-maatskappye, menseregte-omsigtigheid ondersoek in hul voorsieningsketting te verseker en daaroor verslag doen. Dit word gedoen deur te demonstreer dat: hierdie besighede alle potensiële risiko’s geïdentifiseer het; die moontlike impakte geassosieer met menseregte-oortredings te verstaan, en hierdie risiko’s en impakte aan te spreek deur remediërende maatreëls.

Die WIETA-standaard vervul ‘n groot rol om wyn produsente toe te rus en te lei deur die menseregte-omsigtigheid ondersoek proses. Oor die afgelope twee maande, het ons reklame toere ‘n oorsigtelike inleiding aangebied oor hoe die WIETA-standaard W4 (2021) menseregte-omsigtigheid ondersoek hanteer.

Indien jy belangstel om jou verskaffers deur WIETA se basiese opleiding oor menseregte-omsigtigheid ondersoek, asook die gevorderde opleiding te neem, kontak asseblief vir

Chirstone Hornsby
Programbestuurder vir Standaarde en Betrokkenheid van Belanghebbendes
E-Pos Chirstone@wieta.org.za

Vroegtydige bespreking van oudits

Die sektor is besig om piektye te betree vir steenvrugte, tafeldruiwe en moontlik nog ‘n vroeë wynoes-, en pars seisoen. Die beskikbaarheid van ons kernspan opgeleide en internasionaal geakkrediteerde ouditeurs sal dus toenemend onder druk verkeer.
WIETA wil ons lede sterk aanmoedig om seker te maak dat jy jou volgende oudit vroegtydig genoeg bespreek, ten einde enige risiko in die nakoming van oudit siklusse te vermy. Om seker te maak dat ‘n oudit datum beskikbaar sal wees, word dit aanbeveel dat die self-assesserings vraelys en die oudit versoek voltooi word, 2-3 maande voor die volgende volledige oudit datum, soos aangedui op die WIETA-sertifikaat.

Sukkel jy om ‘n oudit datum te kry binne jou oudit siklus?

Doen aansoek vir ‘n oudit kwytskelding

Die ouditproses metodologie vereis van WIETA-lede om hul oudit datums te laat plaasvind voor, of op, die volgende volle oudit datum soos aangedui op die WIETA-sertifikaat. Indien hierdie oudit datum gemis word, staan WIETA ‘n verlengingstydperk van 30-dae aan die organisasie toe. Indien hierdie verlengde datum, vir watter rede ook al, ook nie nagekom kan word nie sal die organisasie buite hul oudit siklus wees en ‘n groot nie-nakoming bevinding ontvang onder bestuurstelsels, wat die ouditeurs sal aandui op die ouditverslag.

Indien jy egter ‘n geldige rede het vir die versuiming om jou oudit siklus na te kom, kan jy ‘n aansoekvorm om kwytskelding invul om die groot nie-nakomings bevinding te vermy, indien die rede vir die vermiste oudit siklus binne die omvang van die volgende 3 redes val:

 1. Waar ‘n oudit slegs kan plaasvind op ‘n datum later as die oudit datum wanneer die besigheid ten volle operasioneel is soos per koper vereistes en daar ‘n vereiste is vir die oudit siklus om hersien te word. In sodanige geval sou WIETA aanbeveel dat die oudit siklus vorentoe gebring word, eerder as uitgestel word om te verseker dat sertifisering nie geraak word tydens die volgende pars periode nie.
 2. Waar ‘n gekombineerde WIETA-SIZA-oudit geskeduleer is vir beide vrugte en wyn, en die oudit slegs kan plaasvind op ‘n latere datum wanneer die besigheid ten volle operasioneel is en die oudit siklus dus hersien moet word. In sodanige geval sou WIETA aanbeveel dat die oudit siklus vorentoe gebring word, eerder as uitgestel word om te verseker dat sertifisering nie geraak word tydens die volgende pars periode nie.
 3. Waar ‘n geouditeerde ten minste 30-dae voor die oudit sperdatum op die WIETA aanlyn stelsel aansoek gedoen het vir ‘n oudit (voltooide datum van oudit-versoek), maar ‘n oudit nie geskeduleer kon word nie as gevolg van nie-beskikbaarheid van ‘n ouditeur(s) van die sertifiserings liggaam. Dit sal bevestig word met die sertifiserings liggaam. Let asseblief daarop dat versuiming deur die geouditeerde om die oudit te skeduleer (bv. die kwotasie te aanvaar), tot afkeuring van die aansoek sal lei.

Enige rede buite die bogenoemde omvang sal geëvalueer word op die meriete van elke unieke geval. Om in die eerste plek oorweeg te word vir die kwytskeldings aansoek, moet die organisasie reeds die Self-assesserings vraelys en oudit versoek op die etiese handel aanlyn platform voltooi het, en ook ‘n bespreekte oudit datum kan voorlê voor die aansoekvorm gestuur word vir evaluering. Dit moet gedoen word minstens 30 dae voor die genoemde bespreekte oudit datum.

Kontak asseblief vir Louhan Nel
Die Adviseur vir Oudit gehalteversekering
E-pos:
louhan@wieta.org.za vir meer besonderhede en ‘n kwytskeldings aansoekvorm.

Voer jy uit na die VK en moet jou oudit oplaai na die SEDEX-platform?

Vir enige produsente of kelders wat graag hul WIETA-ouditverslae wil oplaai na die SEDEX-platform, let asb. dat die volgende 3 firmas toegang het om dit te doen vir internasionale mark vereistes: Control Union, Partner Africa en BSI Group. Om gebruik te maak van hierdie diens, sal organisasies die oplaai van hul ouditverslag moet versoek wanneer hulle die self-assesserings vraelys voltooi onder afdeling B, punt 1.3: “SEDEX Requirements – For UK markets as per their request only”.

Ouditeurs opleiding-hoogtepunte                                                                             

WIETA was die gasheer vir die jaarlikse ouditeurs opleiding vanaf 23 tot 25 Augustus 2023. Hierdie 3 dae lange program was propvol relevante inligting oor die uitvoering van oudits volgens die WIETA-standaard. Onderwerpe wat gedek is sluit in: die WIETA etiese aanlyn platform, top 5-bevindinge en narratiewe, konsultant vs. ouditeurs en soveel meer. Die hoogtepunt van die opleidingsprogram was nie noodwendig die inligting wat verskaf is nie, maar eintlik die bespreking en terugvoer van die ouditeure. Verskeie grys areas is bespreek in die hoop dat dit duidelikheid sal bied vir die pad vorentoe. In die geheel was dit ‘n baie opwindende en suksesvolle gebeurtenis.

Enkele terugvoer van die deelnemende ouditeurs:

“Dankie dat julle ‘n platform verskaf het vir bespreking. Ons word dikwels net aangesê wat om te doen, maar julle het vandag vir ons ‘n stem gegee.”

“Die opleiding was baie deeglik en ons waardeer al WIETA se insette om ons te help op hierdie ouditerings reis.”

Voer jy bulk wyn uit na Europa, die VK, die VSA en Kanada?

WIETA onderneem nou maatskaplike naspeurbaarheid vir jou bulk wyn .

Die WIETA Billike arbeid seël verskaf ‘n etiese produk waarborg om te verseker dat wyn binne ‘n spesifieke oesjaar volledig nagespoor is. Dit bied ook ‘n waarborg dat al die verskaffers, die produksie kelder en bottelerings fasiliteite, ‘n WIETA-derdeparty oudit onderneem het deur ‘n erkende onafhanklike ISO-geakkrediteerde sertifiserings- en oudit liggaam, met ouditeure wat geregistreer is by die Vereniging vir Professionele Maatskaplike Nakomings ouditeurs (APSCA).

Naspeurbaarheid word ondersteun deur ‘n uitgebreide verifiërings proses, onderneem deur die Suid-Afrikaanse Wynbedryf inligting en -Stelsels (SAWIS). Dit behels ‘n onafhanklike inspeksie, registrasie en goedkeuring as ‘n outentieke Wyn van Oorsprong.

Voorsieningsketting-naspeurbaarheid sluit in alle wyn produsente, druiwe verbouers, kelders, handelaars en bottelerings fasiliteite.

Die voordele van naspeurbaarheid:

 • Totale sigbaarheid van menseregte-omsigtigheid ondersoek regdeur jou wyn voorsieningsketting.
 • Meer deursigtigheid, wat die verskaffer in staat stel om inligting en nakoming status te deel op die versoek van kopers.
 • ‘n Verbintenis tot verbetering. Verskaffers moet ‘n verbintenis demonstreer tot die verbetering van werkstoestande, billike behandeling van werkers volhou, en hul menseregte-omsigtigheid ondersoek demonstreer.
 • Die effektiewe bestuur en verlaging van belangrike risiko’s in jou voorsieningsketting.

Wie kan aansoek doen vir die WIETA Billike arbeid seël?

Indien jou invoerder of oorsese verspreider produknaspeurbaarheid vereis, bv. ‘n vorm van verifiëring soos ‘n naspeurbaarheid-sertifikaat, of die WIETA Billike arbeid seël op hul verpakking, kan jy as die Suid-Afrikaanse produsent die naspeurbaarheidsoefening namens hulle onderneem.

Kontak asseblief vir  Louhan Nel
Adviseur vir oudit gehalteversekering
louhan@wieta.org.za

 

Terugvoer op ons Oorgang tot Etiese Handel Simposium gehou op 25 September 2023

Dit was ‘n ongelooflike geleentheid wat teruggekyk het op 20 jaar van groei in gemeenskappe deur maatskaplike ontwikkeling, die dryf van korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid, omarming van transformasie, bevordering van omgewings rentmeesterskap en bepleiting van menseregte binne die wynbedryf. Ons wil graag ons dankbaarheid uitspreek teenoor alle lede wat die simposium bygewoon het op Vrydag, 25 September by Klein Joostenberg, en ook aan al die sprekers wat hul passievolle en emosionele reise gedeel het. Julle is WIETA en ons bedank julle dat julle die dag ‘n groot sukses gemaak het. As produsente, werkers en belangrike belanghebbers in hierdie reis na ‘n oorgang tot ‘n meer billike en getransformeerde etiese bedryf, word julle bydraes raakgesien.

Op die paneel wat die bou van waardigheid en veerkragtigheid in boerdery gemeenskappe bespreek het, het Elisabeth Juries die reis van Bosman Adama rondom maatskaplike ontwikkeling gedeel. Sy het besin oor hulle holistiese opvoedingsprogramme vir hulle boerderygemeenskap. “Een student het ‘n gekwalifiseerde rekenmeester geword. Hy het uitgestyg bo sy omgewing.”

Jeehano Pieterse is ‘n begunstigde van die Procare Choices-program en werk nou vir DGB in hul bottelerings afdeling. Sy raad aan ander plase is: “Bring die Choices-program in julle gemeenskappe in. Ek sou nie hier gewees het as dit nie vir die program was nie.” Gerhard le Roux van Procare het gesê dat die program mense die geleentheid gee vir hervorming. Baie lede in die gehoor kon dit beaam.

Op die paneel wat die tema menseregte-omsigtigheid ondersoek in die wyn voorsieningsketting hanteer het, het Eric Leong Son, die volhoubaarheid bestuurder by Heineken Beverages, herinner dat “menseregte-omsigtigheid ‘n reputasie vereis wat wyer strek as nakoming. Wees die vereistes vooruit en ‘n pionier.” Hy het gewaarsku dat besighede ‘n reputasie sal kry of hulle wil of nie, en dit is in jou beste belang om dit korrek te bestuur. Hy het voorts voorgestel dat “dit vrugte sal afwerp om ‘n portefeulje van bewyse te hê.” Sy vyf voorstelle vir sukses is: Kry ‘n plan van aksie. Werk saam en betrek vennote. Begin die reis. Onthou jou portefeulje van bewyse.”

Tania Moodley van Tesco het ook haar maatskappy se benadering tot menseregte-omsigtigheid ondersoek gedeel. Sy het opgemerk dat dit “nie meer voldoende is om staat te maak op oudits alleen nie. Wetgewing en litigasie vorm die reaksies benodig om die maatskappy se verbintenis tot menseregte te demonstreer.” Sy het verder bygevoeg dat Tesco se menseregte strategie gebaseer is op vier prioriteit areas, naamlik moderne slawerny, geslagsgelykheid, volhoubare lewensbestaan en werker verteenwoordiging.

Transformasie en begunstiging asook die ondersteuning vir diversiteit en inklusiwiteit is sentrale temas binne die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Beverley Farmer het teruggekyk op haar reis as vrou in die bedryf. Sy het gesê: “Aanvanklik was die gesprek negatief. Wat moet ons doen met hierdie ding genaamd transformasie? Die toon en ingesteldheid het egter verander.”

By die volhoubaarheid paneel se bespreking, het Heidi Newton King van Spier en Fanie Malan van Allesverloren vir ons hoop gegee dat verandering moontlik is, dat volhoubaarheid nie buite ons bereik is nie en dat dit nie noodwendig ‘n duur oorgang hoef te wees om te verseker dat produsente dapper besluite neem ten einde mense, planeet en profyt in harmonie te laat floreer vir ‘n meer volhoubare toekoms vir wynboerdery.

Siglinda Bosch en Jack Chennels het hierdie verbintenis meer prakties gemaak deur passievol te praat oor Vinimark se samewerking met Legal Fundi en WIETA om toegang tot maatskaplike geregtigheid en regsadvies meer toeganklik vir plaaswerkers te maak.

 

Baie dankie aan die volgende borge vir die skenkings van wyn vir die paneellede:

Journey’s End | Bosman Adama Wines | Koopmanskloof Wines

Dankie aan almal wat by ons aangesluit het en die gebeurtenis ‘n groot sukses gemaak het!

WIETA-opleidingsgeleenthede en -terugvoer

Opleiding befonds deur Winetech

Die transformerende opleidings inisiatief befonds deur die Suid-Afrikaanse Wynbedryf netwerk van Kundigheid en Tegnologie, nou onder die vaandel van SA Wine), het waardevolle insigte en vaardighede aan ons WIETA-lede gebring, en hulle toegerus vir sukses in rolle binne die wynbedryf.

Kommunikasie en toesighoudende opleiding

Hierdie opleiding het onlangs plaasgevind op 25 Julie by Picardie Guest Farm in die Paarl en 5 September by Protea Hotel in Worcester.

 

 

Onderwerpe bespreek:

          • Toesighoudende en kommunikasie-opleiding met Dragonfly Institute
          • Die ontwikkeling van strategieë vir motivering en betrokkenheid
          • Lewering van konstruktiewe terugvoer en probleemoplossing.

Terugvoer van deelnemers aan die 25 Julie-sessie:

“Dit is ‘n omvattende opleiding vir nuwe spanleiers”, “Ek het baie nuwe vaardighede gebou wat ek kan implementeer in my nuwe groep by die werk” en “Dit was baie nuttig, ek moedig ander aan om die opleiding by te woon!”

Terugvoer van deelnemers aan die 5 September-sessie:

“Baie dankie aan Janine vir die opleiding, ek het baie geleer en ek kan my span nou beter motiveer! ”, “Mooi geleer! Ek sal my mense beleer!” en “Dankie vir die opleiding, dit was insiggewend en ek het baie geleer wat toegepas kan word in die werkplek!”

Griewe bestuur opleiding

Hierdie sessies, gefasiliteer deur WIETA in samewerking met die Nasionale Werkgewers vereniging van Suid-Afrika (NEASA), het ons lede toegerus met waardevolle kennis en vaardighede in griewe bestuur.

Dit het plaasgevind op 29 Augustus by Eikenhof Estate in Stellenbosch en 28 September by Church Staat Lodge in Worcester.

Onderwerpe bespreek:

 • Inleiding tot griewe prosedures en alternatiewe dispuut resolusie- (ADR) meganismes
 • Hoe om die konsepte van griewe prosedures en ADR-meganismes te verstaan
 • Implementering van griewe prosedures in die werkplek
 • Alternatiewe dispuut resolusie- (ADR) prosesse
 • Ontwerp van ‘n omvattende ADR-program

 

Terugvoer van deelnemers:

 “Venue is baie mooi en professioneel!”, “Fantastiese opleiding – dankie” en “Dankie vir ‘n informatiewe opleiding vandag!”

“Hierdie omvattende opleiding reeks rus ons lede toe met die kennis en hulpmiddels om griewe en dispute effektief te bestuur. Dit dra by tot die skepping van ‘n positiewe werksomgewing wat belyn is met WIETA se verbintenis tot etiese handelspraktyke en volhoubaarheid.”

“Ons wil ons opregte dank uitspreek teenoor die Winetech-span vir hulle ondersteuning om hierdie inisiatief moontlik te maak!”

Oorsig van WIETA-reklame toere 2023

Die WIETA-span hou een keer per jaar reklame toere. Vanjaar het ons gereis na die Breedevallei, Wellington-area en natuurlik ook by ons tuisbasis in Stellenbosch ‘n geleentheid aangebied.

Ons aanbiedings is gehou op 22 Augustus by Aan de Doorns Kelder, 7 September by die WIETA-kantoor in Technopark, Stellenbosch en 20 September by Nelson Family Vineyards. Hierdie reklame toere dien as kritieke platforms om dringende bedryf onderwerpe aan te spreek en samewerking aan te moedig tussen ons hooggeagte lede.

Indien jy belangstel om gasheer te wees vir ‘n WIETA-sessie of opleiding aan ‘n groep produsente, kontak asseblief vir

Chirstone Hornsby
Programbestuurder vir Standaarde en Betrokkenheid van Belanghebbendes
E-pos: chirstone@wieta.org.za

WIETA-reklame toer by Aan de Doorns Kelder, Breedevallei op 22 Augustus 2023:

 

 

 

 

 

 

 

WIETA-reklame toer by Datavoice House, Technopark, Stellenbosch op 7 September 2023:

 

 

 

 

 

 

 

 

Streeks ouditbevindings en -tendense vir 2022

‘n Integrale deel van ons reklame toer agenda was die verkenning van streeks ouditbevindings en -tendense vir die jaar 2022. Deur hierdie tendense en algemene ouditbevindings te ondersoek, het ons praktiese leiding gebied om nakoming te verbeter en beste praktyke te bevorder. Hierdie waardevolle inligting benadruk ons kollektiewe verbintenis tot deurlopende verbetering in die landskap van etiese handel.

Terugvoer van deelnemers:

“Fantasties!” en “Baie dankie – waardeer!”

Ons wil graag ons waardering betuig aan alle deelnemers wat die onlangse reklame toere ‘n sukses gemaak het.

Arbeids regte en ordentlike werk-opleiding vir plaaswerkers

In die gees van ons verbintenis tot etiese handelspraktyke en maatskaplike verantwoordelikheid, is WIETA besig om arbeid- en ordentlike werk opleiding aan te bied vir plaaswerkers in die Suid-Afrikaanse wynbedryf vir die jaar 2023/24. Ons doelwit is om plaaswerkers te bemagtig met die kennis en hulpmiddels om hul arbeids regte te verstaan en uit te oefen, terwyl ons ook die konsep van ordentlike werk in die landbousektor in Suid-Afrika wil bevorder.

Onderwerpe bespreek:

 • Inleiding tot plaaswerkers se arbeids regte en -verantwoordelikhede
 • Ordentlike werk in die landbousektor
 • Onbillike arbeidspraktyke en uitbuiting
 • Kollektiewe bedinging en vakbonde
 • Gesprekvoering met werkgewers vir beter werkstoestande.

 

 

Terugvoer van deelnemers aan sommige van ons opleidings hierdie afgelope kwartaal:

“Die opleiding was baie nice, ek het baie geleer – baie dankie aan julle tyd vir ons!”, “Dit is ‘n goeie opleiding vir allerhande dinge wat ek nie geken het nie en baie dankie vir die geleentheid aan WIETA” en “Dit was verstaanbaar, ek het baie geleer daaruit!”

“Ek het baie geleer”, “Ek het uit die opleiding baie geleer, ons makeer baie opleiding”, “Ek het dit geniet – dit was goeie opleiding”, “Ek soek verdere opleiding” en ”Ek het baie kennis ondervind”.

Kontak asseblief vir
Chirstone Hornsby
Chirstone@wieta.org.za vir meer inligting.

Stel jy belang in WIETA-standaarde-opleiding?

Net ‘n vriendelike herinnering dat ons aanlyn video’s ontwikkel het ter ondersteuning van ons produsente nakoming-opleiding. Die opleiding sal nou beskikbaar wees op die Leer met WIETA-platform, wat jou in staat stel om deur die verskillende WIETA-kode- en standaard beginsels te werk op jou eie tyd en teen jou eie pas. Daar kan apart geregistreer word vir Engelse en Afrikaanse opsies.

Die 13 WIETA-opleidingsmodules sal beskikbaar wees op die Leer met WIETA-platform teen ‘n koste van R350 (BTW uitgesluit) per taal opsie geselekteer en per geregistreerde gebruiker (slegs vir WIETA opbetaalde lede).

 

Gebruik asseblief die onderstaande skakel om te registreer:

https://learn.wieta.org.za/

 

Mensehandel en gedwonge arbeid in die kollig

Die eerste week van Oktober is Mensehandel-bewustheid week in Suid-Afrika. Wys jou verbintenis tot die hantering van gedwonge arbeid risiko’s in voorsieningsketting deur te registreer vir een van Stronger Together se deskundige werkswinkels hieronder.

Opsporing, ontmoediging en hantering van gedwonge arbeid

Het jou besigheid ‘n behoefte vir nakoming van die jongste mark vereistes oor die hantering van gedwonge arbeid? Hierdie deskundige inleidende opleiding help besighede om die jongste menseregte vereistes te verstaan deur middel van beste praktyk-riglyne. Hierdie werkswinkel is ideaal vir bestuurders, nakomings beamptes, administrateurs en menslike hulpbron personeel.

Beskikbare datums:

 • 24 Oktober 2023, aanlyn opleiding
 • 5 Desember 2023, aanlyn opleiding

Neem jou volgende stappe: ‘n opvolg werkswinkel vir landbou besighede  

Hierdie gevorderde werkswinkel is ideaal vir besighede wat reeds inleidende opleiding rondom hierdie tema bygewoon het en verdere leiding benodig oor hoe om beste praktyk vas te lê regdeur die maatskappy, of ‘n verfrisser benodig. Hoor van ander besighede oor wat vir hulle gewerk het, deel gemeenskaplike uitdagings en hoe om dit te oorkom.

Beskikbare datum:

 • 8 November 2023, aanlyn opleiding

Kontak asseblief vir Evan Cupido by evan@stronger2gether.org vir meer besonderhede.

Ons wens jou alle voorspoed toe en hoop dat jy by ons sal aansluit vir die volgende rondte opleiding!

Die WIETA-span