WIETA bevorder maatskaplike dialoog en beste praktyke in menseregte-omsigtigheidsondersoek

Op 12 Maart 2024 het WIETA ‘n belangrike sessie by ons kantore aangebied oor die bevordering van maatskaplike dialoog onder sleutelbelanghebbers in die wynbedryf. Deelnemers het verteenwoordigers ingesluit van vakbonde, produsente, burgerlike organisasies, asook die Departement van Indiensneming en Arbeid, en die Departement van Landbou. Partner Africa en KWV Edms. Bpk. het ook belangrike insigte bygedra.

Die sessie het verskeie noodsaaklike onderwerpe gedek:

  • Menseregte-omsigtigheidsondersoek betreffende vakbonde en die burgerlike samelewing:. Deelnemers het deelgeneem aan gesprekke oor die kritieke rol van menseregte- omsigtigheidsondersoek in die versekering van billike behandeling, arbeidsregte, en etiese praktyke binne die bedryf. Die betrokkenheid van vakbonde en die burgerlike samelewing in hierdie proses is as deurslaggewend bestempel vir aanspreeklikheid en deursigtigheid.
  • Beste praktyke deur KWV Edms. Bpk. in die betrekking van vakbonde en die burgerlike samelewing: KWV Edms. Bpk. het hul ervarings en beste praktyke gedeel rondom samewerking met vakbonde en burgerlike organisasies. Hul insigte het waardevolle leiding verskaf oor die bou van konstruktiewe verhoudings en bevordering van dialoog vir positiewe uitkomste.
  • Partner Africa se ouditproses en die betrokkenheid van vakbonde: Partner Africa, bekend vir hul ouditdeskundigheid, het lig gewerp op hul oudituitvoering en die belangrikheid daarvan om vakbonde by hierdie proses te betrek. Hul benadering beklemtoon inklusiwiteit en belanghebber-betrokkenheid vir robuuste assesserings en verbeterings.Die sessie het voorts ook die WIETA-arbeidslessenaar se proses vir insident- en oortredingsaanmelding uitgelig. Hierdie proses speel ‘n belangrike rol om aangeleenthede tydig te hanteer en nakoming van bedryfstandaarde en regulasies te verseker.Die byeenkoms het gedien as ‘n platform vir die deel van kennis, uitruiling van beste praktyke en versterking van samewerking tussen belanghebbers wat verbind is tot die handhawing van menseregte, arbeidsregte en etiese standaarde in die wynbedryf. WIETA bly steeds verbind tot die fasilitering van sodanige dialoë en inisiatiewe wat volhoubare en verantwoordelike praktyke regoor die wynsektor bevorder.