Werkeropleiding

WIETA-opleidingsessie by Boekenhoutskloof: werkers bemagtig met kennis

 

In Januarie 2024, het WIETA ‘n omvangryke opleidingsessie by die Boekenhoutskloof-wynkelder in Somerset-Wes aangebied, met ‘n totaal van 45 werkers wat die geleentheid bygewoon het, insluitend junior bestuurspersoneel. Die opleiding het gefokus op twee kritieke areas, naamlik:

  • Nasionale wetgewing-opleiding – werkerregte: Tydens hierdie segment is werkers toegerus met noodsaaklike kennis oor hul regte soos uiteengesit in nasionale wetgewing. Dit het ingesluit inligting oor arbeidswette, vryheid van assosiasie en billike behandeling in die werkplek.
  • Nasionale wetgewing – beroepsgesondheid en -veiligheidsopleiding: Die opleiding het ook ‘n oorsig gebied oor beroepsgesondheid en -veiligheidsregulasies, met die klem daarop om die belangrikheid te benadruk van ‘n veilige werksomgewing en maatreëls vir die voorkoming van ongelukke en beserings.Die sessie het ten doel gehad om werkers te bemagtig met die inligting wat hulle benodig om hul regte en verantwoordelikhede effektief te navigeer. Deur insigte te verskaf tot wetlike raamwerke en veiligheidsprotokolle, ondersteun WIETA voortdurend ‘n kultuur van nakoming en welstand binne die wynbedryf.Die opleiding by Boekenhoutskloof reflekteer oor die algemeen WIETA se deurlopende verbintenis tot die bevordering van werkerbemagtiging, die skepping van ‘n veilige en billike werksomgewing en die handhawing van nasionale wetgewingstandaarde in die landbousektor.